فرمان pyramid در اتوکد (دستور ترسیم هرم از نوع توپر (Solid) اتوکد سه بعدی)

 

دستور ترسیم هرم از نوع توپر (Solid) اتوکد سه بعدی

 

 

 

 

 

دستور PYRAMID

یک هرم سه‌بعدی جامد ایجاد می‌کند.

نماد

به طور پیش‌فرض، یک هرم توسط مرکز نقطه پایه، نقطه در وسط لبه، و نقطه‌ای دیگر که ارتفاع را تعیین می‌کند، تعریف می‌شود.

مقدار اولیه شعاع پایه روی هیچ مقداری تنظیم نشده است. در هنگام ترسیم هرم، مقدار پیش‌فرض برای شعاع پایه همیشه مقدار شعاع پایه وارد‌شده قبلی برای اجسام جامد است.

از گزینه Top radius برای ایجاد قطعه هرمی استفاده کنید.

پرسش‌های زیر نمایش داده می‌شوند:

 

Center point of base

نقطه مرکزی پایه مرکز پایه هرم را تعیین می‌کند.

 

Edge

طول یک لبه از پایه هرم را مشخص می‌کند، همانطور که با دو نقطه‌ای که مشخص می‌کنید نشان داده می‌شود.

 

Sides

تعداد لبه‌ها برای هرم را تعیین می‌کند. یک مقدار مثبت از ۳ تا ۳۲ وارد کنید.

 

Inscribed

مشخص می‌کند که پایه هرم نقش‌خورده یا درون شعاع پایه قرار دارد.

 

Circumscribed

مشخص می‌کند که هرم حول شعاع پایه آن نقش‌خورده یا درون آن قرار دارد.

 

۲Point (ارتفاع)

مشخص می‌کند که ارتفاع هرم فاصله بین دو نقطه مشخص شده است.

 

Axis endpoint نقطه پایان محور

مکان پایانی محور هرم را مشخص می‌کند. این نقطه پایانی بالای هرم است. نقطه پایان محور می‌تواند در هر کجا از فضای سه‌بعدی قرار گیرد. نقطه پایان محور طول و جهت هرم را تعیین می‌کند.

 

Top radius شعاع بالا

شعاع بالای هرم را مشخص می‌کند و یک قطعه هرمی ایجاد می‌کند.

ابتدا، شعاع بالای پیش‌فرض به هیچ مقداری تنظیم نشده است. در جلسه نقاشی، مقدار پیش‌فرض برای شعاع بالا همیشه مقدار شعاع بالای وارد‌شده قبلی برای هر اجسام جامد است.

۲Point. مشخص می‌کند که ارتفاع هرم فاصله بین دو نقطه مشخص شده است.

Axis endpoin. مکان پایانی محور هرم را مشخص می‌کند. این نقطه پایانی بالای هرم است. نقطه پایان محور می‌تواند در هر کجا از فضای سه‌بعدی قرار گیرد. نقطه پایان محور طول و جهت هرم را تعیین می‌کند.

 

 

 

دستورات برای ترسیم هرم با مقطع چند ضلعی

رویه به اشیای سه بعدی … Pyramid (تولید رویه –به‌شکل هرم) .

به وسیله این دستورات می توانیم اشکال مشخصی مانند: استوانه ، هرم اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﮐﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ هﺮم

ابتدا روشهای – آشنایی با طریقه ترسیم هرم 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید