فرمان pyramid در اتوکد (دستور ترسیم هرم از نوع توپر یا Solid در اتوکد سه بعدی)

دستور pyramid در اتوکد یک هرم جامد سه بعدی ایجاد می کند.

نماد

به طور پیش فرض، یک هرم با مرکز نقطه پایه، نقطه ای در وسط لبه و نقطه دیگری که ارتفاع را تعیین می کند، تعریف می شود. در ابتدا، شعاع پایه پیش‌فرض روی هیچ مقداری تنظیم نشده است. در هنگام ترسیم هرم، مقدار پیش‌فرض برای شعاع پایه همیشه مقدار شعاع پایه وارد‌شده قبلی برای اجسام جامد است.

با اجرای دستور pyr پرسش‌های زیر نمایش داده می‌شوند:

 

Center point of base: نقطه مرکزی پایه مرکز پایه هرم را تعیین می‌کند.

 

 

Edge: طول یک لبه از پایه هرم را مشخص می‌کند، همانطور که با دو نقطه‌ای که مشخص می‌کنید نشان داده می‌شود.

 

 

Sides: تعداد لبه‌ها برای هرم را تعیین می‌کند. یک مقدار مثبت از 3 تا 32 وارد کنید.

 

 

 

 

Inscribed: مشخص می‌کند که پایه هرم نقش‌خورده یا درون شعاع پایه قرار دارد.

Circumscribed: مشخص می‌کند که هرم حول شعاع پایه آن ترسیم شود یا درون آن قرار گیرد.

 

 

 

 

 

2Point (ارتفاع): مشخص می‌کند که ارتفاع هرم فاصله بین دو نقطه مشخص شده است.

Axis endpoint (نقطه پایان محور): مکان پایانی محور هرم را مشخص می‌کند. این نقطه پایانی بالای هرم است. نقطه پایان محور می‌تواند در هر کجا از فضای سه‌بعدی قرار گیرد. نقطه پایان محور طول و جهت هرم را تعیین می‌کند.

Top radius (شعاع بالا): شعاع بالای هرم را مشخص می‌کند و یک قطعه هرمی ایجاد می‌کند.

ابتدا، شعاع بالای پیش‌فرض به هیچ مقداری تنظیم نشده است. در جلسه نقاشی، مقدار پیش‌فرض برای شعاع بالا همیشه مقدار شعاع بالای وارد‌شده قبلی برای هر اجسام جامد است.

2Point. مشخص می‌کند که ارتفاع هرم فاصله بین دو نقطه مشخص شده است.

Axis endpoin. مکان پایانی محور هرم را مشخص می‌کند. این نقطه پایانی بالای هرم است. نقطه پایان محور می‌تواند در هر کجا از فضای سه‌بعدی قرار گیرد. نقطه پایان محور طول و جهت هرم را تعیین می‌کند.

 

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *