لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DBCDEFINELT در اتوکد

DBCDEFINELT (فرمان)

جعبه گفتگوی انتخاب داده شی را انتخاب کنید (مدیر dbConnect) کادر گفتگوی Select Data Object باز می شود. کادر محاوره ای گره داده های منبع از مدیر dbConnect Manager را نشان می دهد ، از این طریق می توانید یک جدول پایگاه داده را انتخاب کنید که عملیات فعلی روی آن اعمال می شود.

DBCDEFINELT (Command)

Opens the Select Data Object Dialog Box (dbConnect Manager)

The Select Data Object dialog box opens. The dialog box displays the Data Sources
node of the dbConnect Manager, from which you can select a database table that the
current operation is applied to.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.