دستور SPACETRANS در اتوکد

SPACETRANS (فرمان)

فضای مدل معادل و فاصله فضای کاغذ را در یک طرح محاسبه می کند.

علامت

SPACETRANS طول ، به طور معمول ارتفاع متن ، از فضای مدل یا فضای کاغذ را به طول معادل آن در فضای دیگر تبدیل می کند. در نظر گرفته شده است که به صورت شفاف در فوری برای ارتفاع متن یا مقدار طول دیگر فراخوانی شود . وقتی در فرماندهی استفاده می شود ، SPACETRANS معادل طول محاسبه شده را در خط فرمان نمایش می دهد.

توجه: اين دستور از زبانه Model يا در حالت نماي در دسترس نيست. فرم های مربوط به این دستور بسته به اینکه فضای مدل یا فضای کاغذ فعال باشد ، متفاوت است.

فضای مدل را در یک نمای چیدمان طرح بندی کنید

با اجرای دستور اعلان زیر نمایش داده می شود

فاصله فضای کاغذ
برای تبدیل به طول معادل در فضای مدل ، طول فضای کاغذ را مشخص می کند.

فضای کاغذ در یک چیدمان

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

نمایی را انتخاب کنید
یک شیء مشاهده طرح را مشخص می کند. این اعلان زمانی نمایش داده می شود که بیش از یک موضوع مشاهده در طرح موجود باشد.
فاصله فضا مدل
برای تبدیل به طول معادل در فضای کاغذ ، طول فضای مدل را مشخص می کند.

SPACETRANS (Command)

Calculates equivalent model space and paper space distances in a layout.

Find

SPACETRANS converts lengths, typically text heights, from either model space or paper
space to its equivalent length in the other space. It is intended to be invoked transparently
at a prompt for text height or other length value. When used at the Command prompt,
SPACETRANS displays the computed length equivalent at the Command prompt.

NOTE: This command is not available from the Model tab or in a perspective view.

The prompts for this command differ, depending on whether model space or paper space
is active.

Model Space Within a Layout Viewport

The following prompt is displayed

Paper space distance
Specifies a length in paper space to convert to the equivalent length in model space.

Paper Space on a Layout

The following prompts are displayed.

Select a viewport
Specifies a layout viewport object. This prompt is displayed when more than one viewport
object is available in the layout.
Model space distance
Specifies a length in model space to convert to the equivalent length in paper space.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *