Selection Modes (فرمان اصلاح‌گر)

Selection Modes (فرمان اصلاح‌گر)

کنترل نحوه ایجاد مجموعه‌های انتخاب

در یک دستور برای انتخاب اشیاء، یکی از حالت‌های انتخاب معتبر مطابق با دستور SELECT را وارد کنید.

حالت‌های معتبر شامل موارد زیر هستند:

 • Window: انتخاب اشیاء در مستطیل انتخاب.
 • Last: انتخاب آخرین مجموعه انتخابی.
 • Crossing: انتخاب اشیاء که با خط انتخاب همه در تلاقی هستند.
 • BOX: انتخاب اشیاء در یک جعبه.
 • ALL: انتخاب همه اشیاء در نقشه.
 • Fence: انتخاب اشیاء در دامنه یک مسیر بسته.
 • WPolygon (چندضلعی نواحی مستطیلی): انتخاب اشیاء در یک چندضلعی نواحی مستطیلی.
 • CPolygon (چندضلعی مخروطی): انتخاب اشیاء در یک چندضلعی مخروطی.
 • Group (گروه): انتخاب اعضای گروه.
 • Add (افزودن): افزودن به مجموعه انتخاب فعلی.
 • Remove (حذف): حذف اشیاء از مجموعه انتخاب فعلی.
 • Multiple (چندگانه): انتخاب چندین مجموعه انتخاب در یک دفعه.
 • Previous (قبلی): بازگشت به مجموعه انتخاب قبلی.
 • Undo (لغو): لغو مجموعه انتخاب فعلی.
 • AUto (خودکار): حالت انتخاب خودکار بر اساس نوع اشیاء.
 • SIngle (تکی): انتخاب یک شیء تکی.
 • SUbobject (زیراشیاء): انتخاب زیراشیاء یک شیء.
 • Object (شیء): انتخاب یک شیء کامل.

حالت انتخابی که شما وارد می‌کنید، تنها برای دستور Select Objects جاری فعال می‌شود.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران