دستور POINTCLOUDRTDENSITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDRTDENSITY (متغیر سیستم) در اتوکد

عملکرد را با کاهش تعداد نقاط نمایش داده شده هنگام بزرگنمایی ، سوژه متحرک یا مداری بهبود می بخشد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 5

درصد از حداکثر امتیاز در هر ترسیم را وارد کنید (همانطور که توسط POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY تعریف شده است). به عنوان مثال ، اگر حداکثر فعلی 2،000،000 امتیاز است ، 1 را وارد کنید تا به طور مساوی 20،000 امتیاز را بین تمام ابرهای میراث نمایش داده شده هنگام بزرگنمایی ، سوژه متحرک و مداری توزیع کنید.

این فقط برای میراث (قبل از 2015) اشیاء ابر نقطه اعمال می شود.

اگر مقدار POINTCLOUDAUTOUPDATE 0 باشد ، مقدار POINTCLOUDRTDENSITY هیچ تاثیری در تعداد نقاط نمایش داده شده هنگام بزرگنمایی ، سوژه متحرک یا مداری ندارد.

اگر در حال کار با ابرهای میراث (قبل از 2015) هستید ، این متغیر سیستم را برای مقادیر کمتر از مقدار POINTCLOUDDENSITY تنظیم کنید.

توجه: در اتوکد LT ، می توانید یک نقاشی که حاوی یک ابر نقطه است ، باز کنید ، اما نمی توانید ابرهای نقطه را وصل یا ویرایش کنید.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران