دستور OFFSETEDGE در اتوکد

OFFSETEDGE (فرمان)

یک پلی لاین یا اسپلین بسته بسته ایجاد می کند که با فاصله مشخص از لبه های صورت مسطح انتخاب شده روی سطح جامد یا سطح سه بعدی جبران می شود.

علامت

می توانید لبه های صورت مسطح را روی یک جامد یا سطحی سه بعدی جبران کنید. نتیجه یک پلی لاین یا اسپلین بسته است که در همان صفحه با چهره
یا سطح انتخاب شده قرار دارد و می تواند در داخل یا خارج از لبه های اصلی باشد.

نکته: می توانید از جسم حاصل با PRESSPULL یا EXTRUDE برای ایجاد مواد جامد جدید استفاده کنید.

پیام های زیر نمایش داده می شود.

صورت را انتخاب کنید

چهره مسطح را بر روی یک جامد یا سطح سه بعدی مشخص می کند.

از طریق نقطه

یک شیء افست ایجاد می کند که از نقطه مشخص شده عبور می کند. این نقطه همیشه بینایی را روی صفحه چهره منتخب پیش بینی می کند.

فاصله

یک جسم افست در فاصله مشخص از لبه های صورت انتخاب شده ایجاد می کند.

فاصله را مشخص کنید

فاصله افست را وارد کنید ، یا Enter را فشار دهید تا فاصله فعلی را بپذیرید.

برای جبران آن نقطه را مشخص کنید

برای تعیین اینکه آیا فاصله جبران در داخل یا خارج از لبه های صورت اعمال می شود ، یک مکان را مشخص کنید .

گوشه

نوع گوشه ها را روی جسم افست هنگام ایجاد در خارج از لبه های صورت انتخاب شده مشخص می کند.

تیز

گوشه های تیز بین بخش های خطی جبران ایجاد می کند.

گرد

با استفاده از شعاع مساوی با فاصله جبران ، گوشه های گرد را بین بخش های خطی جبران ایجاد می کند .

OFFSETEDGE (Command)

Creates a closed polyline or spline object that is offset at a specified distance
from the edges of a selected planar face on a 3D solid or surface.

Find

You can offset the edges of a planar face on a 3D solid or surface. The result is
a closed polyline or spline that is located on the same plane as the selected face
or surface, and can be inside or outside the original edges.

TIP:You can use the resulting object with PRESSPULL or EXTRUDE to create new solids.

The following prompts are displayed.

Select face

Specifies a planar face on a 3D solid or surface.

Through point

Creates an offset object that passes through the specified point. This point is always
projected line-of-sight onto the plane of the selected face.

Distance

Creates an offset object at a specified distance from the edges of the selected face.

Specify distance

Enter the offset distance, or press Enter to accept the current distance.

Specify point on side to offset

Specify a point location to determine whether the offset distance is applied inside
or outside the edges of the face.

Corner

Specifies the type of corners on the offset object when it is created outside the
edges of the selected face.

Sharp

Creates sharp corners between offset linear segments.

Rounded

Creates rounded corners between offset linear segments, using a radius that is equal
to the offset distance.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *