دستور OBSCUREDLTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OBSCUREDLTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

خطوط خطوط مبهم را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

یک خط پنهان خط پنهانی است که با تغییر رنگ و لاینت آن قابل مشاهده است. OBSCUREDLTYPE فقط در نمایش 2D در دسترس است. در نماهای سه بعدی ، از متغیر سیستم VSOBSCUREDLTYPE استفاده می شود.

linetypes های مبهم برخلاف linetypes معمولی ، از سطح زوم مستقل هستند. مقادیر linetype به شرح زیر تعریف می شود:

0

خاموش

1

جامد

2

نقطه چین

3

خط چین

4

داش کوتاه

5

داش متوسط

6

داش بلند

7

داش کوتاه دوتایی

8

داش متوسط

9

داش بلند

10

داش بلند متوسط

11

نقاط پراکنده

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران