پنجره انتخاب Template یا الگو

پنجره دستور جدید

برای نمایش جعبه دیالوگ انتخاب Template یا الگو (یک جعبه دیالوگ استاندارد انتخاب فایل)، در خط فرمان یک تیلدا (~) وارد کنید.

اگر نمایش جعبه دیالوگ ایجاد نقشه جدید غیرفعال شده باشد یا اگر FILEDIA به مقدار 0 تنظیم شده باشد، دستور NEW پیام زیر را نمایش می‌دهد:

پیام‌های زیر نمایش داده می‌شوند.

Enter template file name or [. (for none)] <current: Enter a name, enter a period (.), or press ENTER

“نام فایل الگو را وارد کنید یا [. (برای هیچکدام)] <فعلی: یک نام وارد کنید، یک نقطه (.) وارد کنید یا ENTER را فشار دهید”

 

 

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران