دستور MTEXTTOOLBAR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MTEXTTOOLBAR (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش نوار ابزار Text Formting را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 2

0

نوار ابزار Text Formting هرگز نمایش داده نمی شود.

1

نوار ابزار Formatting با انتخاب یک شیء MTEXT نمایش داده می شود.

2

وقتی نوار روشن است نوار ابزار Text Formting نمایش نمی یابد.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران