دستور MATEDITORSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MATEDITORSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که ویرایشگر مواد باز است یا بسته است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0

0

ویرایشگر مواد بسته است.

1

ویرایشگر مواد باز است.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران