دستور LOFTMAG2 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTMAG2 (متغیر سیستم) در اتوکد

بزرگی زاویه پیش نویس را از طریق آخرین بخش متقاطع در یک عملیات انبار تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰.۰۰۰۰

کنترل می کند که چگونه به سرعت سطح خم به سمت مقطع بعدی شروع می شود.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​