دستور LOFTMAG1 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTMAG1 (متغیر سیستم) در اتوکد

بزرگی زاویه پیش نویس را از طریق اولین مقطع در یک عملیات انبار تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰.۰۰۰۰

کنترل می کند که چگونه به سرعت سطح خم به سمت مقطع بعدی شروع می شود.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران