دستور LIMMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LIMMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

محدوده شبکه سمت راست بالا را برای فضای فعلی ، که در مختصات جهانی بیان شده است ، ذخیره می کند.

نوع: نقطه ۲D
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱۲.۰۰۰۰،۹.۰۰۰۰ (امپریالیستی) یا ۴۲۰.۰۰۰۰،۲۹۷.۰۰۰۰ (متریک)

هنگامی که فضای کاغذ فعال است و پس زمینه کاغذ یا منطقه قابل چاپ نمایش داده می شود ، LIMMAX فقط خواندنی است.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​