دستور LIMCHECK (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LIMCHECK (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا می توانید اشیاء خارج از محدوده شبکه ایجاد کنید.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

۰

اشیاء را می توان در خارج از محدوده شبکه ایجاد کرد

۱

اشیاء خارج از محدوده شبکه نمی توانند ایجاد شوند

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​