دستور LIGHTSINBLOCKS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LIGHTSINBLOCKS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا چراغ های موجود در بلوک ها هنگام رندر استفاده می شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱

هنگامی که این متغیر سیستم خاموش است ، چراغ های موجود در بلوک ها در ارائه اجسام سه بعدی در نمای فعلی تأثیری ندارند.

۰ (خاموش)

چراغ ها را در بلوک ها خاموش می کند

۱ (روشن)

چراغ ها را در بلوک ها روشن می کند

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​