دستور LAYOUTMERGE در اتوکد

LAYOUTMERGE (ابزار اکسپرس)

طرح بندی های مشخص شده را در یک طرح واحد ترکیب می کند.

علامت

مثال

طرح بندی منبع را برای ادغام مشخص کنید:

طرح مقصد را برای ادغام آنها مشخص کنید یا نامی را برای یک طرح جدید وارد کنید :

نسخه خط فرمان ، -LAYOUTMERGE ، نیز موجود است. اعلان ها به شرح زیر ظاهر می شوند:

طرح (های) را برای ادغام یا [؟] مشخص کنید: layout1، layout2 نام طرح ها و / یا کارتهای وحشی را که با کاما جدا می شوند

طرح مقصد را مشخص کنید یا [؟] <مدل: نام طرح موجود را مشخص کنید یا نام جدید را وارد کنید تا یک طرح جدید ایجاد کنید

طرح بندی های بلااستفاده را حذف کنید؟ <Y:

هر طرح ادغام شده یک نمای ذخیره شده مربوطه در طرح مقصد خواهد داشت و با یک مستطیل و شناسه متن در لایه DEFPOINTS برچسب گذاری می شود.

توجه: شناسه دسته اشیاء برای همه اشیاء ادغام شده تغییر می یابد.

فایل

طرح بندی.lsp

LAYOUTMERGE (Express Tool)

Combines specified layouts into a single layout.

Find

Example

Specify the source layouts to be merged:

Specify the destination layout into which to merge them, or enter a name for a new
layout:

A Command line version, -LAYOUTMERGE, is also available. The prompts appear as follows:

Specify layout(s) to merge or [?]: layout1,layout2 Enter layout names and/or wild cards separated by commas

Specify destination layout or [?] <Model: Specify an existing layout name or enter a new name to create a new layout

Delete unused layouts? <Y:

Each merged layout will have a corresponding saved view in the destination layout
and will be labeled with a rectangle and text identifier on the DEFPOINTS layer.

NOTE:Object Handle IDs are changed for all merged objects.

File

layoutmerge.lsp

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​