دستور LASTPOINT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LASTPOINT (متغیر سیستم) در اتوکد

آخرین نقطه مشخص شده ، به عنوان مختصات UCS برای فضای فعلی را ذخیره می کند.

نوع: سه بعدی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: ۰.۰۰۰۰،۰.۰۰۰۰،۰.۰۰۰۰

می توانید آخرین نکته را با وارد کردن نماد @ در یک نقطه فوری ، مرجع کنید. این معادل است با وارد کردن @ ۰،۰،۰.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​