دستور INTERFEREOBJVS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور INTERFEREOBJVS (متغیر سیستم) در اتوکد

سبک بصری را برای اشیاء تداخل تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: واقع بین

INTERFEREOBJVS را می توان فقط به یک سبک بصری تنظیم کرد که در طراحی ذخیره می شود.

سبک بصری مشخص شده برای INTERFEREOBJVS با دستور PURGE قابل حذف نیست.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران