دستور HPTRANSPARENCY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPTRANSPARENCY (متغیر سیستم) در اتوکد

شفافیت پیش فرض مربوط به دریچه های جدید را پر کرده و پر می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: از جریان استفاده کن

مقادیر معتبر شامل “استفاده از جریان” (یا “.”) ، ByLayer ، ByBlock و مقادیر عدد صحیح از 0 تا 90 است. هرچه این مقدار بالاتر باشد ، دریچه شفاف تر است.

مقادیر غیر از “استفاده از جریان” یا “.” شفافیت فعلی را نادیده بگیرید (CETRANSPARENCY).

تغییر این مقدار بر اشیاء موجود در دریچه تأثیر نمی گذارد.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران