دستور HPBOUNDRETAIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPBOUNDRETAIN (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه اشیاء مرزی برای دریچه ها و پر کردن های جدید ایجاد شده است را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: ۰

۰

اشیاء مرزی ایجاد نمی کند

۱

اشیاء مرزی را مطابق با متغیر سیستم HPBOUND ایجاد می کند

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​