دستور HIGHLIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HIGHLIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

برجسته کردن برجسته شی. روی اشیاء انتخاب شده با گرفتن اثر نمی گذارد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: ۱
۰ انتخاب برجسته شی را خاموش می کند
۱ انتخاب برجسته شی را روشن می کند

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​