دستور GRIDMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIDMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که شبکه مشبک یا خاموش است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱

۰

شبکه را خاموش می کند

۱

شبکه را روشن می کند

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​