دستور GLOBALOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GLOBALOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

سطح شفافیت برای همه پالت ها را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: ۱۰۰

۰

کاملاً شفاف

۱۰۰

کاملاً مات

برای تنظیم سطح شفافیت ، مقدار ۰-۱۰۰ را وارد کنید.

این متغیر سیستم ، تنظیم پیش فرض کادر محاوره ای شفافیت را انتخاب می کند. گزینه شفافیت پنجره (جهانی) را غیرفعال کنید.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​