دستور GEOMARKPOSITIONSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GEOMARKPOSITIONSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

ضریب مقیاس برای استفاده برای اشیاء نقطه و اشیاء متن چند خطی هنگام ایجاد نشانگرهای موقعیت را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱

فقط می توانید برای این متغیر سیستم عدد مثبت تعیین کنید.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​