دستور GEOMARKERVISIBILITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GEOMARKERVISIBILITY (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل نشانگرهای جغرافیایی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

نشانگر جغرافیایی قابل مشاهده نیست

1

نشانگر جغرافیایی قابل مشاهده است

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران