دستور GCVERTICAL در اتوکد

GCVERTICAL (فرمان)

خطوط یا جفت نقاط را به موازات محور Y سیستم مختصات فعلی ایجاد می کند.

علامت

این دستور معادل گزینه Vertical در GEOMCONSTRAINT است.

در زیر موارد و اشیاء محدودیت معتبر وجود دارد:

  • خط
  • قطعه پلی لاین
  • بیضوی
  • متن چند خطی
  • دو نقطه محدودیت معتبر

می توانید نقاط محدودیت مختلف را روی یک شیء یا دو شی جداگانه انتخاب کنید.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

یک شی را انتخاب کنید یا [۲Points] <2Points:
یک شی یا دو نقطه محدودیت را انتخاب کنید

یک شی را انتخاب کنید
یک شیء را به صورت عمودی محدود می کند.
۲ امتیاز

دو نقطه را برای تعریف محدودیت عمودی مشخص می کند.

GCVERTICAL (Command)

Causes lines or pairs of points to lie parallel to the Y axis of the current coordinate
system.

Find

This command is equivalent to the Vertical option in GEOMCONSTRAINT.

Following are the valid constraint objects and points:

  • Line
  • Polyline segment
  • Ellipse
  • Multiline text
  • Two valid constraint points

You can select different constraint points on the same object or two separate objects.

The following prompts are displayed.

Select an object or [2Points] <2Points:
Select an object or two constraint points

Select an object
Specifies an object to be vertically constrained.
۲Points

Specifies two points to define the vertical constraint.

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​