دستور GCTANGENT در اتوکد

GCTANGENT (فرمان)

برای حفظ یک نقطه مماسم به یکدیگر یا پسوندهای آنها ، دو منحنی را محدود می کند.

علامت

این دستور معادل گزینه Tangent در GEOMCONSTRAINT است.

در زیر موارد و اشیاء محدودیت معتبر وجود دارد:

  • خط
  • قطعه پلی لاین
  • دایره ، قوس ، کمان پلی لاین ، بیضی
  • ترکیبی از دایره ها ، قوس ها یا بیضی ها

یک دایره حتی اگر دایره خط را لمس نکند ، می تواند برای یک خط مماس باشد. یک منحنی می تواند برای دیگری مماس باشد حتی اگر از نظر جسمی یک نکته را به اشتراک نگذارند.

GCTANGENT (Command)

Constrains two curves to maintain a point of tangency to each other or their extensions.

Find

This command is equivalent to the Tangent option in GEOMCONSTRAINT.

Following are the valid constraint objects and points:

  • Line
  • Polyline segment
  • Circle, arc, polyline arc, ellipse
  • Combination of circles, arcs, or ellipses

A circle can be tangent to a line even if the circle does not touch the line. A curve
can be tangent to another even if they do not physically share a point.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید