دستور EXTMIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXTMIN (متغیر سیستم) در اتوکد

نقطه سمت چپ پایین نقشه را گسترده نگه می دارد.

(فقط خواندنی)

نوع: سه بعدی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: متفاوت است

با کشیدن اشیاء جدید به سمت خارج گسترش می یابد. فقط با ZOOM All یا موارد ZOOM کوچک می شود. گزارش شده در مختصات جهانی برای فضای فعلی.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​