دستور EXPORTPAPERSPACE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXPORTPAPERSPACE (متغیر سیستم) در اتوکد

چه بخشی از نقاشی برای صادرات به یک پرونده DWF ، DWFx یا PDF را از فضای کاغذ مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

چیدمان فعلی

1

همه چیدمان ها

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران