دستور EDGEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EDGEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

نحوه تعیین دستورات TRIM و EXTEND لبه های برش و مرز را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

از لبه انتخاب شده و بدون پسوند استفاده می کند

1

شیء انتخاب شده را بر روی یک تصویر خیالی از لبه برش یا مرز گسترش یا ترسیم می کند

خطوط ، قوسها ، قوسهای بیضوی ، پرتوهای و پلین ها اشیاء واجد شرایط برای پسوند طبیعی هستند. پسوند طبیعی یک خط یا اشعه یک خط بدون مرز (xline) است ، یک قوس یک دایره است و یک قوس بیضوی یک بیضی است. پلی لاین به اجزای خط و قوس آن تقسیم می شود ، که تا مرزهای طبیعی آنها گسترش یافته است.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران