دستور DYNDIVIS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DYNDIVIS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل تعداد ابعاد پویا در حین ویرایش کشش کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: ۱

DYNDIGRIP کنترل می کند که ابعاد پویا در حین ویرایش کشش گرفتن نمایش داده می شود.

۰

فقط اولین بعد پویا به ترتیب چرخه

۱

فقط دو بعد پویا اول به ترتیب چرخه

۲

تمام ابعاد پویا ، همانطور که توسط متغیر سیستم DYNDIGRIP کنترل می شود

متغیر سیستم DYNMODE ویژگی های ورودی پویا را روشن و خاموش می کند.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​