دستور DRAWORDERCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DRAWORDERCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

رفتار نمایش پیش فرض اشیاء با هم تداخل را هنگام ایجاد یا ویرایش کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۳

۰

ترتیب پیش فرض ترسیم اشیاء با هم را خاموش می کند: پس از ویرایش اشیاء ، صرف نظر از ترتیب ترسیم آنها ، اشیاء در بالا نمایش داده می شوند تا زمانی که یک نقاشی (RegEN) دوباره بازسازی شود یا مجدداً باز شود. این تنظیم همچنین میراث سفارش قرعه کشی را خاموش می کند: اشیاء جدید که با استفاده از فرامین ذکر شده در زیر از یک شی دیگر ایجاد می شوند ، ترتیب ترسیم شی اصلی را ندارند. برای بهبود سرعت عملیات ویرایش در نقشه های بزرگ از این تنظیمات استفاده کنید. دستوراتی که تحت تأثیر میراث قرار دارند عبارتند از BREAK ، FILLET ، HATCH ، HATCHEDIT ، EXPLODE ، TRIM ، JOIN ، PEDIT و OffsET.

۱

ترتیب ترسیم پیش فرض اشیاء را روشن می کند: پس از ویرایش اشیاء ، آنها به طور خودکار مطابق ترتیب درست ترسیم نمایش داده می شوند.

۲

میراث سفارش قرعه کشی را روشن می کند: اشیاء جدید ایجاد شده از یک شی دیگر با استفاده از فرامین ذکر شده در بالا ، ترتیب ترسیم شیء اصلی را اختصاص می دهند.

۳

نمایش کامل سفارش سفارش قرعه کشی. ترتیب صحیح ترسیم اشیا را روشن می کند و میراث سفارش قرعه کشی را روشن می کند.

توجه داشته باشید:نمایش کامل سفارش قرعه کشی ممکن است برخی از عملیات ویرایش را کند کند.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​