دستور DIVIDE در اتوکد

تقسیم (فرمان)

اشیاء یا بلوک های مساوی مساوی را در طول یا محیط یک شی ایجاد می کند.

 

علامت

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

Object to Divide را انتخاب کنید

یک جسم هندسی منفردی مانند یک خط ، پلی خط ، قوس ، دایره ، بیضی یا اسپلین را مشخص می کند.

تعداد بخش ها

مکانها در طول فواصل مساوی در امتداد اشیاء انتخاب شده ، نقاط را نشان می دهند. تعداد اشیاء نقطه ایجاد شده یکی از تعداد بخشهایی است که شما مشخص می کنید.

از PTYPE برای تنظیم سبک و اندازه همه اشیاء نقطه در یک نقشه استفاده کنید.

مسدود کردن

بلوک های مشخص شده را در فواصل مساوی در امتداد شی انتخاب شده قرار دهید. بلوک ها روی صفحه ای که در ابتدا شیء انتخاب شده ایجاد شده قرار خواهد گرفت. اگر بلوک دارای ویژگی های متغیر باشد ، این ویژگی ها درج نمی شوند.

آره

بلوک ها را مطابق با انحنای شی انتخاب شده تراز می کند. X محور از بلوک های قرار داده خواهد شد مماس بر، و یا خط مستقیم واقع شونده با، شی انتخاب شده در مکان های تقسیم

نه

بلوکها را با توجه به جهت فعلی سیستم مختصات کاربر تنظیم می کند. X محور از بلوک های قرار داده خواهد شد به موازات X محور UCS در مکان های تقسیم.

این تصویر با استفاده از یک بلوک متشکل از یک بیضی عمودی گرا به پنج قسمت مساوی تقسیم می شود .

DIVIDE (Command)

Creates evenly spaced point objects or blocks along the length or perimeter of an
object.

Find

The following prompts are displayed.

Select Object to Divide

Specifies a single geometric object such as a line, polyline, arc, circle, ellipse,
or spline.

Number of Segments

Places point objects at equal intervals along the selected objects. The number of
point objects created is one less than the number of segments that you specify.

Use PTYPE to set the style and size of all point objects in a drawing.

Block

Places specified blocks at equal intervals along the selected object. The blocks will
be inserted on the plane in which the selected object was originally created. If the
block has variable attributes, these attributes are not included.

Yes

Aligns the blocks according to the curvature of the selected object. The X axes of the inserted blocks will be tangent to, or collinear with, the selected object
at the dividing locations

No

Aligns the blocks according to the current orientation of the user coordinate system.
The X axes of the inserted blocks will be parallel to the X axis of the UCS at the dividing locations.

The illustration shows an arc divided into five equal parts using a block consisting
of a vertically oriented ellipse.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید