دستور DIMUPT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMUPT (متغیر سیستم) در اتوکد

گزینه هایی را برای متن موقعیت یابی کاربر کنترل می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

مکان نما فقط مکان خط ابعاد را کنترل می کند

بر

مکان نما هم موقعیت متن و هم موقعیت خط را کنترل می کند

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران