دستور DIMTXT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTXT (متغیر سیستم) در اتوکد

قد متن ابعاد را مشخص می کند ، مگر اینکه سبک متن فعلی دارای یک ارتفاع ثابت باشد.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰.۱۸۰۰ (امپریالیستی) یا ۲.۵۰۰۰ (متریک)

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران