دستور DIMTSZ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTSZ (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه سکته های مورب بجای سرهای فلش را برای اندازه گیری خطی ، شعاع و قطر مشخص می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰.۰۰۰۰

۰

سرهای فلش را ترسیم می کند.

۰

به جای تیرهای فلش ، سکته های مورب را ترسیم می کند. اندازه سکته های مورب با این مقدار ضرب شده با مقدار DIMSCALE تعیین می شود.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران