دستور DIMTOLJ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTOLJ (متغیر سیستم) در اتوکد

توجیه عمودی مقادیر تحمل را نسبت به متن بعد اسمی تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱ (امپریالیستی) یا ۰ (متریک)

این متغیر سیستم هیچ تاثیری ندارد مگر اینکه DIMTOL روشن باشد. پیش فرض برای DIMTOL خاموش است.

۰

پایین

۱

وسط

۲

بالا

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​