دستور DIMTOH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTOH (متغیر سیستم) در اتوکد

موقعیت متن بعد را خارج از خطوط فرمت کنترل می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: روشن (امپریالیستی) یا خاموش (متریک)

خاموش

متن را با خط بعد تراز می کند

بر

متن را به صورت افقی ترسیم می کند

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران