دستور DIMTMOVE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTMOVE (متغیر سیستم) در اتوکد

قوانین حرکت متن را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

۰

خط بعد را با متن بعد حرکت می دهد

۱

هنگام جابجایی متن بعد ، یک رهبر را اضافه می کند

۲

اجازه می دهد تا متن بدون رهبر به صورت آزاد منتقل شود

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران