دستور DIMTIX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTIX (متغیر سیستم) در اتوکد

متن را بین خطوط پسوند ترسیم می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

در صورت وجود فضای کافی ، برای ابعاد خطی و زاویه ای ، متن ابعاد در داخل خطوط فرمت قرار می گیرد.

بر

متن ابعاد را بین خطوط پسوند ترسیم می کند ، حتی اگر معمولاً خارج از آن خطوط قرار گیرد. برای شعاع و ابعاد قطر ، DIMTIX روی متن همیشه به ابعاد در خارج از دایره یا قوس فشار می دهد.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران