دستور DIMTFILL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTFILL (متغیر سیستم) در اتوکد

پیش زمینه متن ابعاد را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

۰

پیش زمینه ای ندارد

۱

رنگ پس زمینه نقاشی

۲

پس زمینه مشخص شده توسط DIMTFILLCLR

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​