دستور DIMTFAC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTFAC (متغیر سیستم) در اتوکد

یک عامل مقیاس برای ارتفاع متن کسریها و مقادیر تحمل نسبت به ارتفاع متن متن ، مطابق با DIMTXT تعیین می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱.۰۰۰۰

به عنوان مثال ، اگر DIMTFAC روی ۱.۰ تنظیم شود ، ارتفاع متن کسریها و تحملها همان ارتفاع متن ابعاد است. اگر DIMTFAC روی ۰.۷۵۰۰ تنظیم شود ، ارتفاع متن کسرها و تحمل ها سه چهارم اندازه متن ابعاد است.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران