دستور DIMSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع واحد (امپریال / استاندارد یا ISO-25 / متریک) را که توسط ابعاد در نقشه استفاده می شود ، نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: استاندارد (امپریالیستی) یا ISO-25 (متریک)

این متغیر سیستم دارای همان نام به عنوان دستور است. برای دستیابی به این متغیر سیستم از دستور SETVAR استفاده کنید. متغیر سیستم DIMSTYLE فقط خواندنی است. برای تغییر سبک بعد فعلی ، از دستور DIMSTYLE استفاده کنید.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران