دستور DIMSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

عامل مقیاس کلی اعمال شده برای متغیرهای ابعادی را نشان می دهد که اندازه ، مسافت یا جبران را مشخص می کنند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱.۰۰۰۰

همچنین با دستور LEADER روی اشیاء رهبر تأثیر می گذارد.

برای مقیاس کردن اشیاء چند لایه ایجاد شده با دستور MLEADER از MLEADERSCALE استفاده کنید.

۰.۰

مقدار پیش فرض معقول بر اساس مقیاس بندی بین نمای مدل فضای فعلی و فضای کاغذ محاسبه می شود. اگر در فضای کاغذ یا فضای مدل هستید و از ویژگی فضای کاغذ استفاده نمی کنید ، ضریب مقیاس ۱.۰ است.

۰

یک مقیاس محاسبه می شود که اندازه متن ، اندازه های فلش و سایر مسافت های کوچک تر را ترسیم می کند تا در مقادیر چهره خود ترسیم کنند.

DIMSCALE روی طول ، مختصات یا زوایای اندازه گیری شده تأثیر نمی گذارد.

برای کنترل مقیاس کلی ابعاد از DIMSCALE استفاده کنید. اما اگر سبک بعد فعلی حاشیه نویسی باشد ، DIMSCALE به طور خودکار روی صفر تنظیم می شود و مقیاس ابعاد توسط متغیر سیستم CANNOSCALE کنترل می شود. DIMSCALE را نمی توان هنگام استفاده از ابعاد حاشیه نویسی روی یک مقدار غیر صفر تنظیم کرد.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران