دستور DIMREGEN در اتوکد

DIMREGEN (فرمان)

مکانهای مربوط به همه ابعاد انجمن را به روز می کند.

مکان کلیه ابعاد انجمنی در نقشه فعلی به روز می شود.

ابعاد انجمنی باید در موارد زیر با DIMREGEN به صورت دستی به روز شود :

  • پس از panning یا بزرگنمایی با ماوس چرخ در یک طرح با فضای مدل فعال؛ به روز رسانی ابعاد انجمنی در فضای کاغذ ایجاد شده است.
  • پس از باز کردن یک نقاشی حاوی منابع خارجی که در نقاشی فعلی ابعاد است . در صورت تغییر هندسه مرجع خارجی مرتبط ، ابعاد انجمنی را به روز کنید .
توجه: پس از باز کردن یک ترسیم که با نسخه قبلی اصلاح شده باشد ، ممکن است ارتباط بین ابعاد و اشیاء یا نقاط به روز شود. می توانید از فرمان DIMREASSOCIATE برای ارتباط مجدد ابعاد اصلاح شده با اشیاء یا نقاطی که ابعاد آنها استفاده می شود استفاده کنید .

DIMREGEN (Command)

Updates the locations of all associative dimensions.

The locations of all associative dimensions in the current drawing are updated.

Associative dimensions need to be updated manually with DIMREGEN in the following
cases:

  • After panning or zooming with a wheel mouse in a layout with model space active; update
    associative dimensions created in paper space.
  • After opening a drawing containing external references that are dimensioned in the
    current drawing; update associative dimensions if the associated external reference
    geometry has been modified.
NOTE:After opening a drawing that has been modified with a previous version, the association
between dimensions and objects or points may need to be updated. You can use the DIMREASSOCIATE
command to reassociate modified dimensions with the objects or points that they dimension.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید