دستور DIMLWE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMLWE (متغیر سیستم) در اتوکد

وزنه خط را به خطوط فرمت اختصاص می دهد.

نوع: آنوم
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه:

وزنه خط را به “BYLAYER” تنظیم می کند.

وزنه خط را به “BYBLOCK” تنظیم می کند.

وزنه خط را به “DEFAULT” تنظیم می کند. “DEFAULT” توسط متغیر سیستم LWDEFAULT کنترل می شود.

سایر مقادیر معتبر وارد شده در صدها میلیمتر شامل ۰ ، ۵ ، ۹ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۵۳ ، ۶۰ ، ۷۰ ، ۸۰ ، ۹۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۶ ، ۱۲۰ ، ۱۴۰ ، ۱۵۸ ، ۲۰۰ و ۲۱۱.

همه مقادیر باید در صدها میلیمتر وارد شوند. (برای تبدیل مقادیر از اینچ به صدم میلیمتر مقدار ۲۵۴۰ را ضرب کنید.)

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران