دستور DIMJOGLINE در اتوکد

DIMJOGLINE (فرمان)

یک خط طرحی را در بعد خطی یا تراز شده اضافه یا حذف می کند.

علامت

خطوط حرکت در یک بعد نشانگر شکاف در اشیاء در حال ابعاد است. مقدار ابعاد فاصله واقعی را نشان می دهد ، نه فاصله اندازه گیری شده در نقشه.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

Jog را اضافه کنید

ابعاد خطی یا تراز شده ای را برای اضافه کردن یوزر مشخص می کند. از شما خواسته می شود تا مکان جابجا شود. Enter را فشار دهید تا در قسمت میانه متن بین ابعاد و اولین خط پسوند یا خط میانی خط بعد بر اساس موقعیت متن ابعاد ، جوی را در قسمت میانی قرار دهید

برداشتن

ابعاد خطی یا تراز وسط قرار دارد که از آن حذف می شود.

DIMJOGLINE (Command)

Adds or removes a jog line on a linear or aligned dimension.

Find

Jog lines in a dimension indicate a break in the objects being dimensioned. The dimension
value represents the actual distance, rather than the measured distance in the drawing.

The following prompts are displayed.

Add Jog

Specifies the linear or aligned dimension to which to add a jog. You are prompted
for the location of the jog.

Press Enter to place the jog at the midpoint between the dimension text and the first
extension line or the midpoint of the dimension line based on the location of the
dimension text

Remove

Specifies the linear or aligned dimension from which to remove the jog.

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​