دستور DIMJOGANG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMJOGANG (متغیر سیستم) در اتوکد

زاویه بخش عرضی خط ابعاد را در بعد شعاعی خاموش تعیین می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۴۵

بعد از قرار گرفتن در مرکز صفحه ، ابعاد شعاعی جابجا شده اغلب ایجاد می شوند. دامنه تنظیمات معتبر ۵ تا ۹۰ است.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران