دستور DIMEXO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMEXO (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که خطوط فرمت تا چه حد از نقاط مبدا جبران می شود.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰.۰۶۲۵ (امپریال) یا ۰.۶۲۵۰ (متریک)

با خطوط فرمت با طول ثابت ، این مقدار حداقل افست را تعیین می کند.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​